Závody 2014

 

R O Z P I S     Veřejné jezdecké závody Kosova Hora 2014

                                                 

A. Všeobecná ustanovení:

1.Pořadatel:                     Jezdecký sportovní klub Kosova Hora

2.Datum konání               6.9.2014

3.Místo konání                Závodiště Kosova Hora

4.Kolbiště                        Travnaté 100x60m

5.Opracoviště                  Travnaté    80 x 60m

6.Funkcionáři.                 Ředitel:                   Martin Krameš

                                        Hlavní rozhodčí      Pavla Loudová

                                        Technický delegát:  Stanislav Jílek

                                        Autor parkurů        . Jiří Šteker

                                        Hlasatel rohodčí      Milan Branný

                                        Rohodčí                  Josef Pešek

                                       Rohodčí oprac.        Jiří Šteker Stanislav                         

                                        Lékařská služba       MUDr.Pavlína Andrlová

                                        Veterinární služba    MVDR. František Klauser

                                        Podkovářská služba  Jan Louda

                                        Organizační zajištění  Libuše Jiránková

 

 

B.Technická ustanovení:

 

1.Předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu,SPT CJF a rozpis těchto závodů    

 

2.Soutěže

2  1. Skoková ukázka do 60cm

       Pro jezdce a koně   bez licencí výška 60cm bez kombinace

       Hodnocení dle st. A.čl238.2.2.Věcné ceny a floty dle PJS

       Zápisné 250 Kč

        

       

2.2. Skoková ukázka do 80cm

       Pro koně a jezdce s licencemi i bez licencí výška 80cm bez kombinace

       Hodnocení : st. A čl.238 2.2..Věcné ceny  a floty dle PJS zápisné 250 Kč

 

2.3. Skoková ukázka do 100cm

       Pro koně a jezdce s licencemi i bez licencí výška do 100cm bez kombinace

       Hodnocení st.A čl 2382.2 věcné ceny a floty dle PJS zápisné 250 Kč

 

2.4 Skoková soutěž „Z“

      Pro koně a jezdce bez omezení Hodnocení: st.Ačl.238 2.2   Finanční ceny 3000,-Kč

      ( 1000 800 500 400 300 ) floty dle PJS Zápisné 300Kč        

   

 2.5.  Skoková soutěž   „ ZL“ o cenu města Kosova Hora

       Pro koně a jezdce bez omezení

        Hodnocení :st. A čl.238.2.2 Finanční ceny 5000,-Kč(1500,1200,1000,800,500,)

        Zápisné 300,-Kč

                               

 Ostatní ustanovení:

 

1, Přihlášky:             Do 4.9.2014

                                 Na adresu:    Libuše Jiránková Kosova Hora 192

                                                      26291 tel:   604313192

                                                      Libuse.Jirankova@seznam.cz

2, Časový rozvrh:     Prezentace:    Do 9 hod  pro soutěž č.1,2 a3 pro soutěžě 4 a5 do 12h na  

                                                        věži rozhodčích

              

                                 soutěž č.1      10 hod ostatní soutěže navazují

                                  zápisné při prezentaci

 

3, Všeobecné údaje:   Floty dle pravidel PJS

                                  Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje

                                  Veškeré výdaje spojené s účastí hradí vysílající složka

                                  Veterinární předpisy dle směrnic platných pro přesun

                                  sportovních koní pro rok 2014

 

                                  Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců

 

Za organizační výbor JSK ředitel  Martin Krameš

 

 

 

Z důvodů záplav se letošní závody budou konat v sobotu dne 3.8.2013 (původní termín je zrušen) !

 

Veřejné jezdecké závody Kosova Hora 2013 - 15.6.2013

A. Všeobecná ustanovení:

1.Pořadatel:                     Jezdecký sportovní klub Kosova Hora

2.Datum konání               15.6.2013

3.Místo konání                Závodiště Kosova Hora

4.Kolbiště                        Travnaté 100x60m

5.Opracoviště                  Travnaté    80 x 60m

6.Funkcionáři.                 Ředitel:                   Martin Krameš

                                        Hlavní rozhodčí      Pavla Loudová

                                        Technický delegát:  Stanislav Jílek

                                        Autor parkurů        . Jiří Šteker

                                        Hlasatel rohodčí      Milan Branný

                                        Rohodčí                  Josef Pešek

                                       Rohodčí oprac.        Jiří Šteker Stanislav Jílek                             

                                        Lékařská služba       MUDr.Pavlína Andrlová

                                        Veterinární služba    MVDR. František Klauser

                                        Podkovářská služba  Jan Louda

                                        Organizační zajištění  Libuše Jiránková

B.Technická ustanovení:

1.Předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu,SPT CJF a rozpis těchto závodů    

2.Soutěže

2  1. Skoková ukázka do 60cm

       Pro jezdce a koně  s licencemi i bez licencí výška 60cm bez kombinace

       Hodnocení dle st. A.čl238.2.2.Věcné ceny a floty dle PJS

       Zápisné 250 Kč

2.2. Skoková ukázka do 80cm

       Pro koně a jezdce s licencemi i bez licencí výška 80cm bez kombinace

       Hodnocení : st. A čl.238 2.2..Věcné ceny  a floty dle PJS zápisné 250 Kč

2.3. Skoková ukázka do 90cm

       Pro koně a jezdce s licencemi i bez licencí výška 90cm bez kombinace

       Hodnocení st.A čl 2382.2 věcné ceny a floty dle PJS zápisné 250 Kč

2.4 Skoková soutěž „Z“

      Pro koně a jezdce bez omezení Hodnocení: st.Ačl.238 2.2   Finanční ceny 3000,-Kč

      ( 1000 800 500 400 300 ) floty dle PJS Zápisné 300Kč        

 2.5.  Skoková soutěž   „ ZL“ o cenu města Kosova Hora

 Pro koně a jezdce bez omezení       

        Hodnocení :st. A čl.238.2.2 Finanční ceny 5000,-Kč(1500,1200,1000,800,500,)

        Zápisné 300,-Kč

 Ostatní ustanovení:

1, Přihlášky:             Do 13.6.2013

                                 Na adresu:    Libuše Jiránková Kosova Hora 192

                                                      26291 tel:   604313192

                                                      Libuse.Jirankova@seznam.cz

2, Časový rozvrh:     Prezentace:    Do 9 hod  pro soutěž č.1,2 a 3 pro soutěž 4 a 5 do 12h na  

                                                        věži rozhodčích

                                 soutěž č.1     10 hod ostatní soutěže navazují

                                  zápisné při prezentaci

3, Všeobecné údaje:   Floty dle pravidel PJS

                                  Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje

                                  Veškeré výdaje spojené s účastí hradí vysílající složka

                                  Veterinární předpisy dle směrnic platných pro přesun

                                  sportovních koní pro rok 2013

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců.


 

O nás...

Jezdecký sportovní klub Kosova Hora je známý po celém Příbramsku, Voticku, Benešovsku. Můžete si zde nechat ustájit svého koně. Naleznete nás asi půl kilometru z centra Kosovy Hory směrem na státní silnici I. třídy a 3 kilometry od centra Sedlčan. O návštěvníky se starají zkušení cvičitelé a zázemí s šatnami, sprchou a WC je samozřejmostí. Snadná, i pěší dostupnost je jeho velkou předností a vyjížďky do malebné, civilizací málo dotčené přírody jsou nezapomenutelným zážitkem pro každého, pro pokročilé jezdce i úplné začátečníky.

Naši členové se aktivně zúčastňují parkurových závodů v středočeském regionu do úrovně „ZL, L”. Mladí členové jezdeckého klubu se pravidelně umísťují na čelních místech v okresních a regionálních soutěžích. Naše sportovní akce a úspěchy jsou zaznamenávány v místním i regionálním tisku (ukázky článků jsou k dispozici v sekci "Historie")

„Na světě je jen málo krásnějších pohledů než na koně a jeho jezdce ve šťastném a důvěryhodném partnerství.”

 

Jezdecké závody 2012

Jezdecké závody se v letošním roce (2012) opět uskuteční již v sobotu 23. června 2012. Propozice naleznete po kliknutí na tento odkaz Propozice 2012.

Jezdecké závody začínají v 10 hodin. Každoročně se jich účastní mnoho závodníků z širokého okolí. Jezdci se mohou přihlásit do skokových soutěží stupně:

  • Skoková ukázka
  • Z
  • Skoková ukázka pro děti na pony
  • Postupná obtížnost 100-110
  • L
  • Těžký tah

Přihlášky, prosím, podávejte do 22. června 2012 elektronicky pomocí e-mailu nebo volejte na pevnou linku, mobilní telefon (kontakty na nás najdete v sekci "KONTAKT" na našich stránkách).

Poohlédnutí za závody v roce 2007

Výsledky závodů z roku 2007 najdete zde (formát .xls):

Seznam sponzorů pro rok 2007 je možné si stáhnout zde (formát .doc): Sponzoři 2007

Přesný časový harmonogram závodů zde bude umístěn přibližně měsíc před vlastními závody. Pokud však bude nutné, je možné, že se časový harmonogram změní - např. prohození dvou kategorií.